Hoe rond je af op de dichtstbijzijnde cent? – AnswersToAll

Afronding op de dichtstbijzijnde cent. Kijk naar het getal rechts van de volle cent. Als het getal vijf of meer is, verhoog je de centen met 1. Als het getal vier of minder is, houd je de centen hetzelfde. Bijvoorbeeld: rond $ 143.864 af. Kijk naar het laatste cijfer, dat is 4, aangezien 4 minder is dan 5, dus houd de centen hetzelfde.

Wat is de dichtstbijzijnde cent in wiskunde?

Uitleg: De dichtstbijzijnde cent zou een geheel getal zijn - dus je krijgt geen cijfers achter de komma. De basisregel is dat elk getal ONDER 5 naar beneden wordt afgerond. Dus; 5.4 afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal zou 5 zijn.

Wat is de dichtstbijzijnde tiende van een cent?

Als de waarde op honderdsten van een bepaald bedrag 1, 2, 3 of 4 is, rondt u volgens onze afrondingsregels naar beneden af ​​op de dichtstbijzijnde 10 cent. De term naar beneden afronden op de dichtstbijzijnde 10 cent betekent echter dat alle honderdsten tussen 1 en 9 naar beneden worden afgerond door de waarde op de honderdsten te wijzigen in 0.

Hoe reken je uit tot op de dichtstbijzijnde cent?

Om af te ronden op de dichtstbijzijnde cent, de dichtstbijzijnde cent of de dichtstbijzijnde honderdste, moet u de plaats van de honderdsten bepalen. Kijk dan naar het cijfer rechts. Als het 5 of hoger is, wordt het getal op de honderdste plaats met 1 verhoogd en de rest van de getallen nadat het is weggelaten.

Hoeveel is een cent?

Eén cent is gelijk aan 1/100ste van een dollar. Met andere woorden, elke dollar is 100 cent waard.

Wat betekent afronden op de dichtstbijzijnde cent?

De eerste is afronding op de dichtstbijzijnde dollar. Als u $ 175.439 naar de dichtstbijzijnde cent afrondt, kijkt u naar het getal rechts van de volledige cent. In dit geval is dat getal 9. Als het getal vijf of meer is, verhoog je de centen met 1. Als het getal vier of minder is, houd je de centen hetzelfde.

Wat is 0,749 tot op de dichtstbijzijnde cent?

Om 0,749 op de dichtstbijzijnde tiende af te ronden, moet u rekening houden met de honderdstenwaarde van 0,749, wat 4 is en minder dan 5...0,749 afgerond op de dichtstbijzijnde tiende.

NummerAfgerond naar dichtstbijzijnde 10e
0.7490.7
0.8490.8
0.9490.9
1.0491

Hoeveel is 0,49875 tot op de dichtstbijzijnde cent?

0.49875 naar de dichtstbijzijnde cent

  • Antwoord: De dichtstbijzijnde cent van nummer 0.49875 is 0.5 of 0.499.
  • Gegeven nummer : 0.49875.
  • Als we de drie cijfers willen verwijderen, krijgen we het dichtstbijzijnde centnummer 0,5.

Wat betekent dichtstbijzijnde cent?

Wat is 8,798 afgerond op de dichtstbijzijnde cent?

8.798 afgerond op de dichtstbijzijnde cent

HoeveelheidAfgerond naar dichtstbijzijnde cent
8.7988.8
8.7998.8
8.88.8
8.8018.8

Wat is 4.165 afgerond op de dichtstbijzijnde cent?

4.165 Afgerond op de dichtstbijzijnde cent

HoeveelheidAfgerond naar dichtstbijzijnde cent
4.1654.17
4.1664.17
4.1674.17
4.1684.17

Wat is 4,832 afgerond op de dichtstbijzijnde tiende?

Daarom blijft de tiendenwaarde van 4.832 8. De volgende tabel bevat startnummers dichtbij 4.832 afgerond op de dichtstbijzijnde 10e....4.832 afgerond op de dichtstbijzijnde tiende.

NummerAfgerond naar dichtstbijzijnde 10e
4.8324.8
4.9324.9
5.0325
5.1325.1

Wat is 12,369 afgerond op de dichtstbijzijnde tiende?

Daarom neemt de tiendenwaarde van 12.369 toe met 1 tot 4. De volgende tabel bevat startgetallen dichtbij 12.369 afgerond op de dichtstbijzijnde 10e....12.369 afgerond op de dichtstbijzijnde tiende.

NummerAfgerond naar dichtstbijzijnde 10e
12.36912.4
12.46912.5
12.56912.6
12.66912.7

Wat is 4.165 afgerond op de dichtstbijzijnde tiende?

4.165 Afgerond op de dichtstbijzijnde tiende

NummerAfgerond naar dichtstbijzijnde 10e
4.1654.2
4.2654.3
4.3654.4
4.4654.5

Wat is 499 afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal?

Bijvoorbeeld 754 afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal is 1000. Als het afrondingsgetal 4 of minder is, wordt het naar beneden afgerond. Als het afrondingsgetal 5 of meer is, wordt het naar boven afgerond. 456, 465, 472, 481 en 499 ronden af ​​op 500.

Wat is 7,5 afgerond op het dichtstbijzijnde geheel?

C) Rond 7,5 af op het dichtstbijzijnde gehele getal. 7,5 is precies halverwege tussen 7 en 8. Daarom rondt 7,5 af op 8.

Afronding op de dichtstbijzijnde cent. Kijk naar het getal rechts van de volle cent. Als het getal vijf of meer is, verhoog je de centen met 1. Als het getal vier of minder is, houd je de centen hetzelfde. Bijvoorbeeld: rond $ 143.864 af.

Wat is 720.168 afgerond op de dichtstbijzijnde cent?

➡️ 1 $ = 100 cent. Dus 720.168 $ = 72016.8 cent. Nu, door af te ronden, = 72017 cent.

Wat is 27,9565 afgerond op de dichtstbijzijnde cent?

Daarom is het antwoord 27,96 omdat de 6 de 5 met 1 verhoogt bij het afronden.

Wat is 25% van 13,65 afgerond op de dichtstbijzijnde cent?

Opgeslagen bedrag = $ 3,41 (antwoord).

Welke decimaal is de dichtstbijzijnde cent?

Omdat je met geld werkt, wil je afronden op de dichtstbijzijnde cent, de dichtstbijzijnde honderdste, het tweede cijfer rechts van de komma. Op de honderdste plaats staat een 1.

Welke plaats is cent?

Een cent wordt gedefinieerd als een oppervlakte van 1-100 van een acre (40,5 m2; 435,6 sq ft). Het wordt nog steeds gebruikt in veel nieuwsberichten en onroerendgoeddeals.

Rondt u af bij het omrekenen van LBS naar KG?

Rond aan het einde van het probleem! De uitzondering op deze regel is wanneer u ponden omrekent naar kg. Zet altijd om en rond af op de dichtstbijzijnde tiende (één decimaal) en voltooi vervolgens de opgave. Voorbeeld: 15,75 kg = 15,8 kg (Doe dit voordat u naar de volgende stap gaat.)

Wat betekent afronden op de dichtstbijzijnde cent?

Uitleg: De dichtstbijzijnde cent zou een geheel getal zijn - dus je krijgt geen cijfers achter de komma. De basisregel is dat elk getal ONDER 5 naar beneden wordt afgerond. Dus; 5,4 afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal zou 5 zijn. Dus; 5,5 afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal zou 6 zijn.

Hoe rond je af op de dichtstbijzijnde 5 cent?

Om af te ronden op de dichtstbijzijnde 5 cent, rondt u de centen af ​​op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Getallen die eindigen op 1, 2, 6 of 7 worden naar beneden afgerond. Getallen die eindigen op 3, 4, 8 of 9 worden naar boven afgerond.

Wat zijn de decimalen?

Het eerste cijfer achter de komma staat voor de tiende plaats. Het volgende cijfer achter de komma staat voor de honderdste plaats. De overige cijfers blijven de plaatswaarden invullen totdat er geen cijfers meer over zijn.

1. Wat betekent het als je afrondt op de dichtstbijzijnde cent? Afronden op de dichtstbijzijnde cent betekent afronden op twee decimalen. 2. Hoe gebruik je de rekenmachine Afronden op de dichtstbijzijnde cent?

Kun je een getal naar boven of naar beneden afronden?

U kunt een getal naar boven of beneden afronden op de dichtstbijzijnde 2, 4, 5, 10, 50, enz. U kunt ook afronden op het dichtstbijzijnde tiende, honderdste, duizendste, enz. veelvoud in een decimaal. Deze rekenmachine rondt af op het dichtstbijzijnde veelvoud naar boven of beneden, vergelijkbaar met de Excel MROUND () functie. Voer twee positieve getallen of twee negatieve getallen in.

Hoe af te ronden op het dichtstbijzijnde veelvoud in Excel?

U kunt een getal naar boven of beneden afronden op de dichtstbijzijnde 2, 4, 5, 10, 50, enz. U kunt ook afronden op het dichtstbijzijnde tiende, honderdste, duizendste, enz. veelvoud in een decimaal. Deze rekenmachine rondt af op het dichtstbijzijnde veelvoud naar boven of beneden, vergelijkbaar met de Excel MROUND()-functie. Voer twee positieve getallen of twee negatieve getallen in.