Wat is er nodig voor assistentie van de Kustwacht als een schip aan de grond ligt?

Een kustwacht is verplicht bijstand te verlenen wanneer een vaartuig aan de grond loopt en het vaartuig of de bemanning in direct gevaar verkeert. Als een kustwacht ziet dat er dreigend gevaar is, dan moet hij of zij alles doen wat in zijn macht ligt om de mensen op het schip te helpen en vervolgens proberen het schip zelf te repareren.

Welke van de volgende is een vereiste van de kustwacht voor brand?

De kustwacht vereist dat boten ten minste één B-1 marinebrandblusser aan boord hebben. Afhankelijk van de grootte van uw boot heeft u er mogelijk meerdere nodig. Boten kleiner dan 26′ dienen minimaal één B-1 brandblusser aan boord te hebben. Boten 26′-40′ dienen minimaal twee B-1 brandblussers aan boord te hebben.

Wat is een zachte aarding?

Zacht aarden Zacht aarden kan worden omschreven als elke aarding waarmee u uw eigen boot kunt bevrijden, zelfs als het veel tijd of wind-, golf- of getijdenwerking kost om u te helpen de boot te bevrijden. De meeste zachte aardingen veroorzaken geen grote schade of leiden tot lekkage.

Wat is een door de kustwacht goedgekeurde brandblusser?

Door de kustwacht goedgekeurde brandblussers zijn handdraagbaar, ofwel B-I- of B-II-classificatie en hebben een specifieke montagebeugel van het maritieme type. Het wordt aanbevolen de brandblussers op een gemakkelijk bereikbare plaats te monteren.

Waar worden brandblussers van klasse C voor gebruikt?

Klasse C. Bij branden van klasse C is elektrische apparatuur onder spanning betrokken. Brandblussers met een C-classificatie zijn ontworpen voor gebruik bij branden waarbij elektrische apparatuur onder spanning staat.

Wat is het verschil tussen aarding en stranding?

Er is sprake van aan de grond lopen wanneer een schip de zeebodem raakt, terwijl een stranding is wanneer het schip daar enige tijd blijft.

Waaruit bestaat een pyrotechnische VDS?

Door de USCG goedgekeurde pyrotechnische visuele noodsignalen en bijbehorende apparaten zijn onder meer: ​​Pyrotechnische rode fakkels, in de hand gehouden of antenne. Pyrotechnische oranje rook, met de hand vastgehouden of drijvend. Draagraketten voor rode meteoren in de lucht of parachutefakkels.

Beschouwt de Amerikaanse kustwacht waterscooters als wat voor soort boot?

Klasse A schepen

De Amerikaanse kustwacht beschouwt waterscooters als vaartuigen van klasse A - wat betekent dat dezelfde federale regels die van toepassing zijn op boten van minder dan 16 voet ook van toepassing zijn op watervaartuigen. Wat betreft besturing en prestaties is het bedienen van een PWC echter heel anders dan varen.

Wat is een voorbeeld van een klasse C-brand?